Send bekymringsmelding

Ønsker du å ta kontakt med oss angående bekymringsmelding, ta kontakt med: Kathrine Sørensen telefon 979 93 792 eller Lill Tove Lyså telefon 979 93 778  Du kan også ringe vårt hovednummer 979 93 800.

Postadresse: Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 Sortland

Akuttmeldinger utenom kontortid

Meldinger for ett barn som er i en alvorlig og akutt situasjon kan rettes til Vesterålen barnevern sitt beredskapsnummer 979 93 800, som alltid er betjent utenom kontortid.

 

Alvorlig bekymring der det er mistanke om seksuelle overgrep eller fysisk mishandling i hjemmet.

  1. Dersom du har grunn til å tro at barnet blir utsatt for straffbare handlinger i hjemmet, skal politiet kontaktes. Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112 eller politiet der du er, 02800.

Er det foresatte som er mistenkt gjerningsperson, skal de ikke informeres om at du har tatt kontakt med politiet.

2. Du skal og sende bekymringsmelding til barnevernet.

Dette skjemaet fylles ut. Annen informasjon som referat/innsatsplan og logg kan legges ved. Sendes til Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 SORTLAND.

Eller:

Ta kontakt med Kathrine Sørensen 979 93 792 eller Lill Tove Lyså 979 93 778 for å registrere bekymring.

Alvorlig bekymring der det er grunn til å tro at barnet opplever alvorlig omsorgsvikt.

Du skal sende bekymringsmelding til barnevertjenesten dersom du har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Foresatte bør informeres om at bekymringsmelding er sendt til barnevernet.

Dette skjemaet fylles ut. Annen informasjon som referat/innsatsplan og logg kan legges ved. Sendes til Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 SORTLAND.

Eller:

Ta kontakt med Kathrine Sørensen 979 93 792 eller Lill Tove Lyså 979 93 778 for å registrere bekymring.

Bekymring der dere ønsker samarbeid med barnevernet.

I tilfeller der barnvernstjenesten kan bidra med hjelpetiltak, kan du sende melding til barnevernet. Dette kan skje i samarbeid med foresatte.

Du kan fylle ut dette skjemaet i lag med foresatte. Der foresatte ønsker samarbeid med barneverntjenesten kan samtykkeskjema legges ved. Annen informasjon som referat/innsatsplan og logg kan legges ved. Sendes til Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 SORTLAND.

Eller:

Ta kontakt med Kathrine Sørensen 979 93 792 eller Lill Tove Lyså 979 93 778 for å registrere bekymring.