For barn

Om du ikke vil snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg.

For voksne

Noen ganger ser vi at barn ikke får den omsorgen vi mener de burde hatt. Og noen ganger føler vi selv at vi svikter og ikke greier å håndtere våre egne barn.

Samarbeid

Vesterålen barnevern har samarbeid med støttekontakter, besøkshjem, fosterhjem og tilsynspersoner. Har du lyst å bidra med å gjøre hverdagen til et barn bedre?