Alle foreldre/foresatte bryr seg om sine barn

Voksne bryr seg også om andres barn: Ser vi et ensomt, gråtende barn på kjøpesenteret, vil vi selvfølgelig hjelpe det å finne foreldrene/foresatte. Da tar vi ansvar i vårt nærmiljø. Noen ganger ser vi at barn ikke får den omsorgen vi mener de burde hatt. Og noen ganger føler vi selv at vi svikter våre egne omsorgsoppgaver og ikke greier å håndtere våre egne barn som vi egentlig ønsker.

Noen ganger ser vi foreldre/foresatte som ikke oppfører seg som voksne omsorgsgivere. Det kan være voksne som trakasserer sine egne barn, som er uforholdsmessig strenge eller hardhendte, eller voksne som er likegyldige. Foreldre/foresatte som er sløvet av rusmidler eller medisiner mens de har omsorg for barn, foreldre/foresatte som er psykisk syke, traumatiserte og foreldre/foresatte som krangler slik at de mister synet for barna.

Det kan være familier som er fattige eller isolerte; – utenfor lokalsamfunnet.

Det kan være barn som er ute uten tilsyn, barn som er ute senere enn jevnaldrende, barn som er stille og barn som bråker.

Da er det riktig å bry seg og å gjøre noe med uroen din.

Hvordan kan du bli den ene som utgjør en forskjell i et barns liv?

Du kan snakke med:

  • Barnet eller foresatte og vis at du ser og at du bryr deg.
  • Helsesøster, barnehage eller skole.
  • Alarmtelefonen for barn og unge er gratis og døgnåpen tlf. 116 111.

Oss i Vesterålen barnevern:
Du kan ringe Kathrine Sørensen telefon på telefon 979 93 792 eller Lill Tove Lyså på telefon 979 93 778 for registrering av bekymring. Om du ikke skulle få svar, kan du også ringe vårt hovednummer 979 93 800.

Hvis det er kritisk for ett barn kan du ringe Vesterålen barnevern sitt beredskapsnummer 979 93 800, som alltid er betjent utenom kontortid.

Hva kan du gjøre for at barnet ditt skal få det bedre?

Du kan snakke med:

Helsestasjonene:
De gir råd om barneoppdragelse og samspill i familien. Alle foresatte kan ta direkte kontakt med sin helsestasjon.

Fastlegen:
Legen kan henvise videre til hjelp for psykiske problemer og rusproblemer.

Et familievernkontor:
Familievernkontoret i Lofoten og Vesterålen gir hjelp ved samlivsproblemer, ved konflikter om barna etter samlivsbrudd og ved sinnemestring. Telefon 466 15 660.

For Lødingen er det familievernkontoret i Harstad. Telefon 466 15 650.

Oss i Vesterålen barnevern:
Der kan du snakke med Kathrine Sørensen telefon eller 979 93 792 eller Lill Tove Lyså på telefon eller 979 93 778 for å registrere bekymring.