Fosterhjem

Fosterhjem blir også omtalt som omsorgshjem. I hovedsak er det statlig regional barnevernsmyndighet, Bufetat, som har ansvar for å rekruttere, lære opp og formidle fosterhjem til kommunene.

Du kan også bli engasjert som fosterhjem via barneverntjenesten.

Ønsker du å bli fosterhjem i regi barneverntjenesten ber vi deg ta kontakt med Camilla Hanssen på telefon 970 05 904 eller eller via e-post: barnevern@vestbv.no.

På denne siden kan du lese mer om fosterhjem og hvordan du kan bli det.