På grunn av ferieavvikling i sommer kan det være vanskelig å få tak i kontaktpersoner i tjenesten. Ring sentralbordet ( Tlf. 76108100) så får du vite hvem du kan snakke med. Sentralbordet har åpent mellom kl. 9.00 -15.30.