Aktuell informasjon

Redusert drift som en følge av Corona utbrudd

Som en konsekvens av nasjonale råd for å begrense corona- utbruddet, er det bestemt at alle ansatte ved Vesterålen barnevern fra og med 13.3.20 skal ha hjemmekontor. De ansatte er tilgjengelig pr telefon. Det innebærer at alle kontorene er stengt. Hvis du ønsker å...

NYTT TELEFONNUMMER

Vesterålen barnevern har gått over til mobilt sentralbord. Nytt hovednummer inn til tjenesten er 979 93 800.