Vesterålen barnevern har gått over til mobilt sentralbord. Nytt hovednummer inn til tjenesten er 979 93 800.