Bekymringsmelding – Privat melder

Barnevernstjenesten er tilgjengelig for informasjon, veiledning og mottak av bekymringsmeldinger. Ønsker du å ta kontakt med oss angående bekymringsmelding kan du ringe Kathrine Sørensen telefon 979 93 792 eller Lill Tove Lyså telefon 979 93 778.  Du kan også ringe vårt sentralbord på telefonnr. 979 93 800.

Meldinger om et barn som er i en alvorlig og akutt situasjon kan rettes til Vesterålen barnevern sitt beredskapsnummer 979 93 800, som alltid er betjent utenom kontortid.

Akutt-telefonen tar kun mot akutte og alvorlige henvendelser. Alle henvendelser som ikke er av akutt karakter må avvente til ordinær åpningstid.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene. Hvis du er usikker på om din bekymring er alvorlig nok, kan du drøfte saken anonymt med barnevernstjenesten. Mange barnevernssaker starter med at foreldre eller ungdom selv tar kontakt med barnevernstjenesten.

Som privatperson kan du være anonym når du melder. Alle bekymringsmeldinger tas opp med foreldre og barnet det gjelder. Det betyr at selv om du melder anonymt, kan innholdet i meldingen gjøre at anonymiteten ikke lar seg opprettholde. Er du i tvil anbefales det at du ringer mottak og drøfter bekymringen din før du melder. 

Eksempler på bekymringer som bør meldes til barnevernstjenesten:

  • Når du som barnets forelder/ foresatte er sterkt bekymret for barnet ditt, eller du opplever at du trenger hjelp for å gi barnet en god omsorgssituasjon
  • Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
  • Når et barn forteller at det ikke har det bra sammen med sine omsorgspersoner
  • Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har rusproblemer
  • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har alvorlige psykiske problemer
  • Når barnets omsorgspersoner har utfordringer knyttet til oppdragelse og grensesetting av barnet sitt
  • Du kan melde fra til barnevernstjenesten ved å ringe oss, møte opp personlig, eller sende brev.

Slik melder du fra

Meld digitalt: Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barneverntjenesten.

Last ned skjema: Dersom du ikke har mulighet til å benytte det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen.

NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Postadresse: Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 Sortland