Bekymringsmelding – Offentlig melder

Barneverntjenesten er tilgjengelig for informasjon, veiledning og mottak av bekymringsmeldinger. Ønsker du å ta kontakt med oss angående bekymringsmelding kan du ringe Kathrine Sørensen telefon 979 93 792 eller Lill Tove Lyså telefon 979 93 778.  Du kan også ringe vårt sentralbord på telefonnr. 979 93 800.

Meldinger om et barn som er i en alvorlig og akutt situasjon kan rettes til Vesterålen barnevern sitt beredskapsnummer 979 93 800, som alltid er betjent utenom kontortid.

Akutt-telefonen tar kun mot akutte og alvorlige henvendelser. Alle henvendelser som ikke er av akutt karakter må avvente til ordinær åpningstid.

Offentlige ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at en barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i flere særlover. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra ved alvorlig bekymring til den kommunale barneverntjenesten. Meldeplikten er et selvstendig og personlig ansvar. For at offentlig ansatte skal bryte sin lovpålagte taushetsplikt og varsle barneverntjenesten, uten å ha fått samtykke fra foreldrene, skal de etter loven ha grunn til å tro at barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Det å sende meldinger som rutine, uten nærmere vurdering av barnets omsorgssituasjon, ivaretar ikke personvernet slik loven krever.

Du kan melde fra til barneverntjenesten ved å ringe oss, møte opp personlig, eller sende brev.

Slik melder du fra

Meld digitalt: Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barneverntjenesten.

Last ned skjema: Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen.

NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Postadresse: Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 Sortland