Som en konsekvens av nasjonale råd for å begrense corona- utbruddet, er det bestemt at alle ansatte ved Vesterålen barnevern fra og med 13.3.20 skal ha hjemmekontor. De ansatte er tilgjengelig pr telefon. Det innebærer at alle kontorene er stengt. Hvis du ønsker å melde bekymring til barnevernet ber vi om at du tar kontakt med på telefon 97993800, eller epost barnevern@vestbv.no, eller pr. post til Vesterålen barnevern, boks 338, 8401 Sortland.

Det gjøres fortløpende vurderinger knyttet til hvilke barnevernfaglige oppgaver som kan gjennomføres av Vesterålen barnevern.